Know your nature – Arctic Flora

Know your nature RSSTekstiilialan murros kohti parempaa

EU:ssa on valmisteilla kunnianhimoinen strategia, olla halutaan vauhdittaa tekstiilialan murrosta kohti kestävämäpää tulevaisuutta. Lue täältä, mitä kaikkea strategiaan on visioitu ja miten se toteutuessaan vaikuttaa kuluttajaan.

Continue reading